Hrad Lednica

Rozšírenie členskej základne

V sobotu 17.3.2007 sa stretli na Sklabini členovia združenia Zachráňme hrady aby zhodnotili svoju prácu za uplynulé obdobie roka 2006 a prerokovali prihlášky nových členov. Už tradične ich prichýlilo občianske združenie Donjon vo svojej Dolnej hospodárskej budove.


Predseda Michal Svateník sa predstavil aj v úlohe dobrého kuchára, keď pripravil pre všetkých výborný guláš. Veruže si niektorí dali aj dupľu až zostal hrniec prázdny. V rokovacej časti boli spomenuté organizácie, ktoré pracovali počas minulej sezóny na svojich hradoch a možno povedať, že pracujú už pravidelne a dosahujú aj dobré výsledky. Do organizovania workshopov a to hneď medzinárodných, sa popri tradičnej Lietave zapojila aj Apponiana na hrade Oponice a Historicko-astronomická spoločnosť na hrade Lednica. Apponiana dokonca vypomohla združeniu Čierny hrad a Inex Slovakia pri zamestnaní medzinárodných brigádnikov. Vo veľmi krátkom čase vybavili ubytovanie v obci a stravu a tiež zamestnanie pre všetkých na hrade. Svojím veľkým pracovným nasadením a dobrou organizáciou práce možno jednoznačne Apponianu zaradiť medzi najúspešnejšie v roku 2006. Taktiež Has môže považovať rok 2006 za prelomový, keďže sa na hrade Lednica konečne začali systematické záchranárske práce tiež na medzinárodnej úrovni. Začali konečne murovať kaverny, pretože tento hrad to podľa veľmi zlého stavu ruín súrne potrebuje. Združenie na záchranu Lietavského hradu svojou činnosťou je ozdobou záchranárskych aktivít na Slovensku a potvrdilo to aj v roku 2006. Ako jediné združenie má aj svoju publikačnú činnosť, čoho dokladom je vydanie knihy Ochrana zrúcanín v kultúrnej krajine. Nadácia pre záchranu kultúrneho dedičstva svoje záchranárske práce sprofesionalizovala, takže objem prác vykonaných v roku 2006 oproti ostatným organizáciám je neporovnatelne väčší, lebo na hrade sa pracuje celoročne. Spomeniem komplexnú rekonštrukciu klenby v renesančnom paláci a množstvo ďalších záchranných prác, ktoré sme mali možnosť vidieť nielen pri prezentácii na Dobrej Vode ale aj priamo na hrade. Brigádnická činnosť sa vykonáva iba v letnej sezóne v spolupráci so Stromom života. Združenie Donjon je vo zvláštnej situácii, pretože vykonáva komplexnú rekonštrukciu budovy, čo je pre občianske združenie na Slovensku unikát. Ďaľší je ten, že združenie prevádzkuje vo svojich obnovených priestoroch súkromné múzeum. Na druhej strane však sa dostalo do nezávideniahodnej situácie, pretože obec im chce odobrať hrad a ponúknuť ho na predaj. Združenia sa zapojili do tvorby medzinárodných projektov, podporovaných EÚ, pretože to je schodná cesta na získanie finančných prostriedkov na záchranu hradov. Do nášho združenia prišli aj nové organizácie, ktoré by chceli tiež získať nové poznatky ale aj predstaviť svoju prácu a svoje skúsenosti ostatným a spoločne vystupovať s tými, ktorým nie je ľahostajný osud nášho kultúrneho dedičstva. Po predstavení nových organizácií, prihlásených do združenia, členovia rozhodli že v tomto roku príjmu do svojich radov:
Združenie na záchranu stredovekého architektonického dedičstva nitrianskeho kraja – Leustach
Diadém – združenie záchrany hradu Blatnica
Občianske združenie Katarínka
Občianske združenie Renova
Občianske združenie Rondel
Združenie na záchranu hradu Šášov

Celkove teda združenie ZH tvorí 14 organizácií.Od novoprijatých združení očakáva že v krátkom čase sa svojou činnosťou vyrovnajú alebo aspoň priblížia ostatným aktívnym a v tom je pripravené im v plnej miere pomáhať. Samozrejme bude naďalej v kontakte aj s ďalšími novovznikajúcimi združeniami, ktoré by chcelo prijať do svojich radov v nasledujúcom období ak o to prejavia záujem.

Autor: Fero Kostroš

Najbližšie bude hrad otvorený

sobota - nedeľa

od 13:00 do 18:00

V prípade daždivého počasia je hrad neprístupný pre návštevníkov.

Záchranu hradu realizujeme vďaka podpore: